Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Инструкция №286 от 28.09.2005


Инструкция №286 от 28.09.2005


Підприємства подають органам державної статистики форми державних статистичних спостережень у строки, визначені на бланках форм. Звільнений працівник ураховується у кількості тих, які вибули з першого дня його виключення з облікової чисельності перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення. Рух працівників облікового складу характеризується змінами облікової кількості штатних працівників унаслідок прийому на роботу та вибуття з різних причин. Визнати таким, що з 1 січня 2006 року втрачає чинність, , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07. До оплаченого часу не включаються неоплачені неявки та втрати робочого часу: відпустки без збереження заробітної плати; невідпрацьований час у зв'язку з роботою працівників у режимі неповного робочого дня тижня ; період тимчасової непрацездатності; прогули та інші втрати робочого часу. До числа працівників облікового складу, які прийняті та вибули, не включаються: зовнішні сумісники; працівники, зайняті згідно з цивільно-правовими договорами; працівники, переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб'єктами господарювання. Севастополі за їхньою вказівкою. Порядок обліку та визначення показників руху працівників 5. N 286 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. Визначення середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості 4. У разі зміни організаційної структури юридичної особи інформація з питань праці формується так: 1. Інтенсивність обороту працівників характеризується коефіцієнтами: загального обороту, який розраховується як відношення суми прийнятих працівників та тих, які вибули за звітний період, до середньооблікової кількості штатних працівників; прийому, який розраховується як відношення кількості прийнятих за звітний період працівників до середньооблікової кількості штатних працівників; вибуття, який розраховується як відношення кількості працівників, які вибули за звітний період, до середньооблікової кількості штатних працівників. У кількість працівників, які вибули за власним бажанням, включаються усі працівники, що вибули у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника, а також у випадках: угоди сторін; прийняття на роботу за конкурсом; переїзду на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, за кордон; хвороби або інвалідності, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в цій місцевості; вступу до навчального закладу, аспірантури або клінічної ординатури; необхідності догляду за хворим членом сім'ї або інвалідом I групи, або дитиною-інвалідом; звільнення за власним бажанням вагітних жінок, жінок, які мають дітей у віці до чотирнадцяти років; виходу на пенсію; інших поважних причин. Крім цього, для оцінки зайнятості на мікрорівні підприємство використовується показник загальної кількості працівників, який, крім штатних працівників, включає кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами. Порядок обчислення середньої кількості всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості за місяць, період з початку року, неповний звітний період аналогічний порядку, викладеному у розділі 3 цієї Інструкції. Адміністративно-господарському департаменту Царський В. Відмітки в табелі обліку використання робочого часу про причини відсутності на роботі, тривалість робочого дня, понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних умов праці здійснюються лише на основі документів, оформлених належним чином листки непрацездатності, листки простоїв, довідки про виконання державних або громадських обов'язків тощо. Кириленко ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у серпні - 641 особу, вересні - 1254 особи, жовтні - 1316 осіб, листопаді - 820 осіб, грудні - 457 осіб. У кількість працівників, які вибули з підприємства, включаються усі особи, які у звітному періоді залишили роботу на цьому підприємстві, незалежно від причин звільнення розірвання трудового договору за ініціативою працівника або адміністрації, за згодою сторін, призов або вступ на військову службу, переведення працівника в іншу організацію, засудження до відбуття покарання тощо або переведення яких оформлене наказом, а також ті, які вибули у зв'язку зі смертю. Кроме того, в ней доступны: все законодательство Украины аналитика и отчетность консультации и справочная информация Все права на материалы, размещенные на www.


Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць наприклад, на створених або ліквідованих підприємствах, таких, що мають сезонний характер виробництва , визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці.


N 286 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. Відповідно у формах державних статистичних спостережень зазначений працівник відображається у кількості працівників, які вибули, у звітах наступного року за січень, I квартал. Працівника звільнено за власним бажанням 31 грудня, що припадає на п'ятницю останній день його виходу на роботу, за який здійснюються нарахування. До облікової кількості штатних працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці; 2. Коефіцієнт відновлення працівників характеризує процес відновлення кількості працівників, які вибули з різних причин, за рахунок кількості прийнятих. Якщо відокремлені підрозділи не ведуть первинного обліку щодо робочого часу та нарахувань заробітної плати працівників, звіти за них складає юридична особа головне підприємство і надає органу державної статистики за місцезнаходженням несамостійного підрозділу. Облік цих категорій працівників ведеться окремо. В обліковій кількості ці працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при зарахуванні на роботу. Інтенсивність обороту працівників характеризується коефіцієнтами: загального обороту, який розраховується як відношення суми прийнятих працівників та тих, які вибули за звітний період, до середньооблікової кількості штатних працівників; прийому, який розраховується як відношення кількості прийнятих за звітний період працівників до середньооблікової кількості штатних працівників; вибуття, який розраховується як відношення кількості працівників, які вибули за звітний період, до середньооблікової кількості штатних працівників. Києві, Управлінню статистики в м. Законодательство Украины Юрлига Новости Аналитика Законодательство ЮрTV Колонка эксперта Форум Продукты для юриста Бухгалтер.

Related queries:
-> типовой бланк нотариальной доверенности на представление интересов физического лица
До кількості оплачених людино-годин ураховуються людино-години, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці: відпрацьований час; час відпусток основні, додаткові, у тому числі у зв'язку із навчанням, творчі відпустки у частині, що припадає на робочі дні звітного місяця; час відсутності працівників у зв'язку з навчанням, виконанням державних або громадських обов'язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством.
-> особенности фашизма во франции и италии - краткий конспект
-> сочинение серебряное копытце
Вони виключаються із облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.
-> драйвер для материнской платы asus p5q e
В обліковому складі є працівник молодший 18 років.
-> драйвер на материнскую плату k9n ver2 0019dbb1ed77
У кількість працівників, які вибули за власним бажанням, включаються усі працівники, що вибули у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника, а також у випадках: угоди сторін; прийняття на роботу за конкурсом; переїзду на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, за кордон; хвороби або інвалідності, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в цій місцевості; вступу до навчального закладу, аспірантури або клінічної ординатури; необхідності догляду за хворим членом сім'ї або інвалідом I групи, або дитиною-інвалідом; звільнення за власним бажанням вагітних жінок, жінок, які мають дітей у віці до чотирнадцяти років; виходу на пенсію; інших поважних причин.
->SitemapИнструкция №286 от 28.09.2005:

Rating: 100 / 100

Overall: 83 Rates